Quyền riêng tư 789BET

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 789BETae  sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba thứ 4 trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án tối cao. Chúng tôi có quyền cung cấp tát cả thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính nói trên, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán như trên. Tất cả thông tin cá nhân do quý khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn nhà cái ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài vào.Tất cả các dữ liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi một cách chặt chẽ. 789BETae và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mãi  mới nhất mà khách hàng có thể quan tâm qua thư. 789BETae không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào đó vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi nói chung. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của 789BETae, không ai được phân phối,phát tán thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của 789BETae hoặc nhân bản máy chủ không phải là 789BETae.